Goodyear® Farm Tires spółki Titan® International Inc. jest jedną z czołowych europejskich marek opon do maszyn rolniczych. Operatorem goodyearfarmtires.eu jest firma Titan.

Polityka prywatności firmy Titan

1 Wprowadzenie

1.1 Niniejsza Polityka prywatności („Polityka") określa, w jaki sposób Titan International, Inc. i spółki grupy Titan z siedzibą w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii (określane dalej jako „Titan", „my", „nas", „nasz"), jako administratorzy danych, gromadzą i wykorzystują dane osobowe użytkownika. Lista spółek grupy Titan objętych niniejszą Polityką oraz ich dane kontaktowe znajdują się w sekcji 14 niniejszej Polityki.

1.2 W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt z Liderem ds. prywatności danych firmy Titan na Europę:
E-mail:GDPR@titaneurope.com
Adres pocztowy: Titan Europe, Bridge Rd, Cookley, Kidderminster, DY10 3SD, United Kingdom
Telefon: +44(0)156285056

1.3 Jeśli użytkownik przebywa w Europie i chciałby uzyskać dostęp do poprzednich wersji niniejszej Polityki, prosimy o kontakt GDPR@titaneurope.com

2 Gromadzone przez nas informacje

2.1 Informacje przekazywane nam przez użytkownika. Użytkownik może przekazywać nam informacje, w tym informacje umożliwiające jego identyfikację („dane osobowe”), w ramach korzystania z naszej Strony, korespondencji z nami, składania zapytań lub zakupu naszych towarów lub usług. W przypadku prośby o podanie przez użytkownika informacji, zbierzemy je w odpowiednich formularzach lub na odpowiednich stronach. Użytkownik może zdecydować się na przekazanie nam dodatkowych informacji, gdy kontaktuje się z nami, lub w inny sposób wchodzi z nami w interakcję.

2.2 Gromadzimy dane osobowe użytkowników, gdy komunikują się oni z nami osobiście, za pośrednictwem naszej Strony Internetowej, poczty e-mail, telefonicznie lub za pośrednictwem innych środków przekazu. Gromadzimy np. dane kontaktowe użytkownika oraz szczegóły naszych wiadomości do i od użytkownika (w tym informacje o tym, kiedy zostały wysłane, kiedy je otrzymaliśmy i skąd zostały wysłane).

2.3 Użytkownik może również przekazać nam dane osobowe (takie jak treść i okoliczności komunikacji z nami oraz dane kontaktowe) w celu pozyskania dodatkowych informacji i/lub usług.

2.4 Informacje gromadzone automatycznie. Podczas odwiedzin na naszej Stronie możemy automatycznie gromadzić następujące informacje: adres IP użytkownika, dane logowania, typ i wersja przeglądarki, typy i wersje wtyczek do przeglądarek, system operacyjny i platforma, informacje o wizycie użytkownika, w tym sekwencja kliknięć URL na, przez i z naszej Witryny, przeglądane lub wyszukiwane produkty, błędy pobierania, czas i długość wizyt na określonych stronach oraz interakcje na stronach. Zbieramy informacje automatycznie za pomocą różnych technologii, w tym za pomocą plików "cookie" (patrz sekcja 8 niniejszej Polityki poniżej).

2.5 Gromadzimy również informacje o użytkowniku za pośrednictwem systemów bezpieczeństwa (takich jak telewizja przemysłowa), gdy użytkownik odwiedza nasze obiekty lub uczestniczy w naszych wydarzeniach.

3 Jak wykorzystujemy informacje o użytkowniku

3.1 Wykorzystujemy gromadzone przez nas informacje w celu zapewnienia użytkownikom jak najlepszych doświadczeń podczas uzyskiwania dostępu do naszej Strony i współpracy z nami, w tym poprzez nabywanie lub korzystanie z naszych usług i produktów. Obejmuje to wykorzystywanie informacji o użytkowniku do następujących celów:

(a) dostarczanie i ulepszanie naszych produktów i usług użytkownikowi lub jego firmie: wykorzystujemy dane użytkownika w celu dostarczania i ulepszania produktów i usług, których pragnie użytkownik lub jego firma, w tym podczas dokonywania zakupów, wysyłania wiadomości e-mail z potwierdzeniem lub kontaktowania się z użytkownikiem w sprawie jego Konta. Dotyczy to również wykorzystywania danych użytkownika w celu dokonywania płatności na rzecz użytkownika lub jego firmy, bądź przyjmowania płatności od użytkownika lub jego firmy. Używamy informacji o użytkowniku w celu ulepszania naszych produktów i usług, które dostarczamy naszym klientom;

(b) administrowanie Stroną: wykorzystujemy informacje o użytkowniku w celu administrowania naszą Stroną na potrzeby operacji wewnętrznych, w tym do rozwiązywania problemów i zrozumienia wszelkich błędów, na które użytkownik może napotkać podczas korzystania z naszej Strony;

(c) bezpieczeństwo i ochrona: wykorzystujemy informacje zebrane na naszej Stronie w ramach działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa Strony oraz pomocy w zarządzaniu i administrowaniu naszymi systemami informatycznymi;

(d) marketing: wykorzystujemy informacje o użytkownikach w celu komunikowania się z nimi oraz informowania ich na bieżąco o działaniach naszych oraz spółek Grupy Titan, którymi użytkownicy mogą być zainteresowani, a także w celu przedstawiania użytkownikom naszej Strony sugestii i zaleceń dotyczących towarów lub usług, które mogą ich zainteresować. Informacje te będą przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych lub telefonicznie. Więcej informacji na temat naszych działań marketingowych jest podane poniżej w sekcji 7 niniejszej Polityki;

(e) rozpatrywanie wszelkich skarg i obsługa klienta: : we may use your information in order to investigate any complaints on your or your company’s behalf and to provide you or your company with a more efficient customer care service. We may also use your information to ensure the quality and effectiveness of our handling of complaints or customer service requests;

(f) rekrutacja: przyjmujemy zgłoszenia online do pracy w naszej firmie lub w innych firmach należących do Titan Group za pośrednictwem zakładki „Kariera" na Stronie. My lub inna spółka z Grupy Titan, do której użytkownik zdecyduje się dobrowolnie wysłać aplikację, otrzymamy informacje podane w aplikacji i dokumentację uzupełniającą (która może obejmować życiorys i list motywacyjny). Będziemy wykorzystywać dane osobowe kandydata wyłącznie w celu kontynuowania procesu rekrutacji, oceny i podjęcia decyzji o przydatności kandydata na dane stanowisko, komunikowania się z nim i przeprowadzania kontroli referencji. Będziemy również wykorzystywać dane osobowe do zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi i regulacyjnymi; oraz

(g) w celu dokonania niezbędnych ujawnień informacji: możemy wykorzystywać dane użytkownika w celu dokonania niezbędnych ujawnień informacji w odpowiedzi na żądania, do których spełnienia jesteśmy prawnie zobowiązani, organom ścigania lub organom regulacyjnym, organom lub agencjom lub w celu obrony przed roszczeniami prawnymi.

4 Dlaczego wykorzystujemy dane użytkownika

4.1 Przetwarzanie przez nas danych osobowych użytkownika opiera się na różnych podstawach prawnych, w tym:

(a) gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów: obejmuje to na przykład: (1) dostarczanie użytkownikowi naszych produktów i usług; (2) zapewnienie odpowiedniej ochrony Konta użytkownika oraz dopilnowanie, by nasza Strona, sieć i technologie informatyczne były bezpieczne i wykorzystywane w odpowiedni sposób; (3) lepsze zrozumienie sposobu korzystania przez użytkownika z naszych produktów, usług i Strony oraz wprowadzania ulepszeń; (4) badanie i analizowanie pożądanych przez użytkownika produktów i usług; (5) dostosowywanie naszych treści i ofert do potrzeb użytkownika; (6) zapewnianie bezpieczeństwa naszej działalności i osób, z którymi współpracujemy; oraz (7) rozwijanie i utrzymywanie relacji ze sprzedawcami, klientami, partnerami i innymi firmami oraz współpracy z osobami, które dla nich pracują;

(b) w przypadku konieczności wypełnienia obowiązku prawnego: na przykład możemy być zmuszeni do ujawnienia danych użytkownika organom ścigania lub ich przedstawicielom będącym w sporze prawnym;

(c) jeśli użytkownik wyraził na to zgodę: na przykład możemy wymagać zgody użytkownika w przypadku korzystania z technologii takich jak pliki cookie.

4.2 Jeśli użytkownik chciałby uzyskać więcej informacji na temat naszych uzasadnionych interesów w zakresie przetwarzania jego danych osobowych, prosimy o kontakt w sposób określony poniżej.

4.3 Jeśli użytkownik nie jest w stanie lub nie chce podać danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy z jego spółką lub wypełnienia obowiązku prawnego, może to spowodować, że nie będziemy mogli spełnić jego żądania. Na przykład, jeśli użytkownik nie poda nam swojego adresu dostawy, nie będziemy w stanie zrealizować jego zamówienia ani wysłać do niego produktów.

5W jaki sposób udostępniamy i ujawniamy informacje o użytkowniku

5.1 Możemy udostępniać dane użytkownika członkom Titan Group w celach określonych w sekcji 4 niniejszej Polityki oraz stronom trzecim wskazanym w niniejszej Polityce. Możemy również udostępniać dane użytkownika stronom trzecim, gdy: (1) konieczne jest zaangażowanie zewnętrznego usługodawcy w celu ułatwienia lub rozszerzenia naszych usług; (2) na wyraźne żądanie użytkownika; (3) jest to wymagane na mocy nakazu sądowego lub jakiegokolwiek wymogu prawnego lub regulacyjnego; (4) ma to miejsce w związku ze sprzedażą, przeniesieniem lub reorganizacją firmy; (5) jest to konieczne w celu egzekwowania naszych umów lub jeśli bronimy roszczenia prawnego, dane użytkownika mogą zostać przekazane zgodnie z wymogami w związku z obroną takiego roszczenia; (6) w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszym użytkownikom, klientom, konsumentom i stronom trzecim; oraz (7) w celu ochrony naszych praw, własności oraz praw i własności naszych gości i stron trzecich.

5.2 Takie osoby trzecie to m.in. organizacje świadczące usługi na naszą rzecz lub działające jako nasi agenci, w tym między innymi podwykonawcy (w tym ich agenci), konsultanci i profesjonalni doradcy, dostawcy IT, dostawcy baz danych, specjaliści ds. tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych po awarii, dostawcy poczty e-mail i inni dostawcy usług niezbędnych do ulepszania naszych produktów i usług.

5.3 Nasi dostawcy i usługodawcy będą zobowiązani do przestrzegania naszych standardów w zakresie przetwarzania informacji i bezpieczeństwa. Informacje, które im przekazujemy, w tym dane osobowe użytkownika, będą przekazywane wyłącznie w związku z wykonywaniem ich funkcji. Nie będą oni mogli wykorzystywać danych osobowych użytkownika do celów innych niż określone w niniejszej Polityce.

6Jak wyrazić zgodę lub zrezygnować z marketingu bezpośredniego

6.1 My i inni członkowie Titan Group możemy wykorzystywać podane nam informacje do celów marketingu bezpośredniego, aby dostarczać aktualizacji, biuletynów lub innych wiadomości, które naszym zdaniem mogą zainteresować użytkownika.

6.2 Tam, gdzie jest to wymagane przez prawo, przed wysłaniem użytkownikowi materiałów marketingu bezpośredniego uzyskamy jego uprzednią zgodę. W każdym przypadku będziemy oferować możliwość rezygnacji z subskrypcji w każdej wysyłanej wiadomości.

6.3 Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania od nas materiałów marketingu bezpośredniego, kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem unsubscribe@titaneurope.com lub wybierając opcję rezygnacji z subskrypcji w naszych wiadomościach e-mail.

7 Pliki cookie i inne technologie

7.1 Zbieramy informacje automatycznie za pomocą plików cookie („ciasteczek”). Plik cookie to plik tekstowy zawierający niewielkie ilości informacji, które strona internetowa może wysłać do przeglądarki użytkownika, a które mogą być następnie przechowywane na komputerze użytkownika jako znacznik, który rozróżnia komputer użytkownika, ale nie podaje jego nazwy. Niektóre zakładki na naszej Stronie wykorzystują pliki cookie w celu usprawnienia ponownych wizyt na Stronie. Użytkownicy mogą skonfigurować wykorzystywaną przez siebie przeglądarkę tak, by powiadamiała ich o otrzymaniu pliku cookie, co ma na celu umożliwienie im podjęcia decyzji o ewentualnej akceptacji takiego pliku. Użytkownik może również wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarce, jednak w takim przypadku niektóre elementy naszej Strony mogą nie działać prawidłowo. Używamy również technologii śledzenia pikseli w naszych wiadomościach e-mail w celu weryfikacji kliknięć osadzonych linków lub obrazów oraz otwierania wiadomości e-mail z biuletynami. Informacje te są gromadzone w celu uzyskania informacji statystycznych na temat naszej Strony i wiadomości e-mail, a także w celu identyfikacji funkcji i treści preferowanych przez każdego użytkownika, w celu wysyłania spersonalizowanych informacji.

7.2 Bu Web Sitesinde kullanılan belirli çerezler hakkında bilgi için lütfen aşağıdaki Çerez Politikamıza bakın.

8 Linki do innych stron internetowych i mediów społecznościowych

8.1 W przypadkach, gdy udostępniamy łącza do innych stron internetowych, robimy to wyłącznie w celach informacyjnych. Inne strony internetowe znajdują się poza naszą kontrolą i nie są objęte niniejszą Polityką. Jeśli użytkownik korzysta z podanych łączy do przechodzenia do takich stron internetowych, to ich operatorzy mogą zbierać od niego informacje, które będą przez nich wykorzystywane zgodnie z ich polityką prywatności mogącą różnić się od naszej.

9 Przechowywanie danych

9.1 Nie będziemy przechowywać danych użytkownika przez okres dłuższy niż jest to konieczne dla naszych celów biznesowych lub ze względu na wymogi prawne lub regulacyjne.

9.2 Będziemy przechowywać dane użytkownika tak długo, jak długo użytkownik lub jego spółka posiada u nas Konto oraz przez okres po zamknięciu przez spółkę użytkownika lub użytkownika Konta u nas. Na przykład wtedy, gdy jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, takich jak przechowywanie informacji do celów podatkowych i księgowych (np. 10 lat we Włoszech, 6 lat w Wielkiej Brytanii).

9.3 Zachowamy również kopię danych kontaktowych użytkownika, jeśli użytkownik nie zgodzi się lub zrezygnuje z otrzymywania bezpośrednio informacji marketingowych. Dodamy dane użytkownika do naszej listy zablokowanych, aby dopilnować, że nie będzie on otrzymywał od nas żadnych informacji marketingowych w przyszłości. Ponadto nie usuniemy danych osobowych, jeśli są one istotne dla dochodzenia lub sporu. Będą one przechowywane do czasu pełnego rozwiązania tych kwestii.

10 Prawa użytkownika

10.1 Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, w pewnych okolicznościach użytkownikowi mogą przysługiwać określone poniżej prawa w odniesieniu do jego danych osobowych. Przed udzieleniem odpowiedzi na wniosek użytkownika możemy poprosić go o zweryfikowanie tożsamości i podanie dalszych szczegółów dotyczących wniosku.

(a) Prawo dostępu do własnych danych osobowych. Jeśli użytkownik chce uzyskać kopię przechowywanych przez nas jego danych osobowych, to musi skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej. Kontakt z Titan Europe: GDPR@titaneurope.com

(b) Prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jeśli użytkownik chce sprostować, usunąć lub ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych, powinien skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej. Kontakt z Titan Europe: GDPR@titaneurope.com. Użytkownik jest odpowiedzialny za przekazanie nam prawdziwych, dokładnych i kompletnych informacji oraz ich aktualizację.

(c) Prawo do wycofania zgody. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych, może ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami. Kontakt z Titan Europe: unsubscribe@titaneurope.com

(d) Prawo do przenoszenia danych.. Użytkownik może poprosić nas o pomoc w przeniesieniu niektórych danych do innych firm. W tym celu użytkownik ma prawo zwrócić się do nas z prośbą o przekazanie jego danych innej firmie. W przypadku Titan Europe prośbę można przesłać pocztą elektroniczną na adres GDPR@titaneurope.com.

(e) Prawo do sprzeciwu. Użytkownik może sprzeciwić się sposobowi, w jaki przetwarzamy jego dane osobowe, wysyłając wiadomość e-mail. Kontakt w Europie: GDPR@titaneurope.com

(f) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli użytkownik chce złożyć skargę co do sposobu, w jaki przetwarzamy jego dane osobowe, może skontaktować się z lokalnym organem regulacyjnym. W przypadku Europy informacje te można znaleźć za pośrednictwem The Information Commissioners Office https://ico.org.uk

10.2 Prawo do sprzeciwu.. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas jego danych w pewnych okolicznościach. Na przykład użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas jego danych osobowych, jeśli odpowiada to naszym uzasadnionym interesom (lub interesom strony trzeciej). Użytkownik może zakwestionować poleganie przez nas na uzasadnionych interesach. Możemy wciąż jednak być uprawnieni do dalszego przetwarzania danych osobowych w oparciu o nasze ważne i uzasadnione interesy lub gdy jest to istotne w związku z roszczeniami. Użytkownik ma również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

11 Bezpieczeństwo informacji

11.1 Stosujemy środki fizyczne, techniczne i administracyjne w celu ochrony danych osobowych użytkownika znajdujących się pod naszą kontrolą przed nieuprawnionym dostępem, gromadzeniem, wykorzystywaniem, ujawnianiem, kopiowaniem, modyfikowaniem lub usuwaniem. Wszelkie udostępniane nam dane są zapisywane na bezpiecznych serwerach.

11.2 W przypadku posiadania hasła, które umożliwia dostęp do naszej Sieci, użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie bezpieczeństwa i poufności tego hasła.

12 Transfery międzynarodowe

12.1 Mając na względzie fakt, że Internet jest środowiskiem globalnym, korzystanie z Internetu w celu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych z konieczności wiąże się z przesyłaniem danych na skalę międzynarodową. Chociaż zasadniczo przechowujemy wszystkie dane osobowe, które gromadzimy za pośrednictwem naszej strony w regionie użytkownika (na przykład w przypadku odwiedzających z Europy - w Europejskim Obszarze Gospodarczym), możliwe jest, że dane osobowe użytkownika zostaną przesłane do innych spółek Grupy Titan mogących znajdować się poza regionem użytkownika, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą się różnić - np. w Stanach Zjednoczonych).

12.2 Jeśli dojdzie do takiego przekazania, wdrożyliśmy zabezpieczenia i rozwiązania w zakresie ochrony danych, aby zapewnić odpowiednią ochronę informacji użytkownika w krajach trzecich (np. poprzez zastosowanie standardowych klauzul umownych). Jeśli użytkownik chce uzyskać szczegółowe informacje na temat takich zabezpieczeń, może o nie poprosić, kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej. Kontakt dla Titan Europe: GDPR@titaneurope.com

13 Zmiany w Polityce

13.1 Niniejsza Polityka została ostatnio zaktualizowana w dniu 01 maja 2019 r. Powiadomienie zostanie opublikowane na stronie głównej naszej Witryny przez 30 dni za każdym razem, gdy niniejsza Polityka zostanie zmieniona w istotny lub znaczący sposób.

14 Dane Spółek Grupy Titan i pytania dotyczące niniejszej Polityki

14.1 Niniejsza Strona internetowa jest prowadzona przez firmę Titan International, Inc. W przypadku pytań, wątpliwości lub skarg dotyczących niniejszych Zasad lub przetwarzania przez nas informacji użytkownika, można skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej. Kontakt z Titan Europe: GDPR@titaneurope.com

14.2 Titan International, Inc. i wszystkie spółki należące do jej grupy wymienione poniżej, będą miały dostęp do danych osobowych osób fizycznych objętych niniejszą Polityką. Jednak tylko administratorzy danych, którzy administrują danymi lub komunikują się z osobami fizycznymi, będą mieli dostęp do odpowiednich danych osób fizycznych.

Spółki Titan objęte niniejszym Zawiadomieniem Lokalizacja Adres do kontaktu
Titan International, Inc. Stany Zjednoczone 2701 Spruce Street, Quincy, Illinois 60231, Stany Zjednoczone
Titan Europe Limited Wielka Brytania Bridge Road, Cookley, Kidderminster, Worcs. DY10 3SD, Wielka Brytania
Titan Steel Wheels Limited Wielka Brytania Bridge Road, Cookley, Kidderminster, Worcs. DY10 3SD, Wielka Brytania
Titan Distribution UK Limited Wielka Brytania Suite 7 Mere one, Mere Grange, Leaside, St. Helens, Merseyside, WA9 5GG, Wielka Brytania
Titan France SAS Francja Route de Vassy, Saint-Georges-des-Groseillers, B.P.79, 61102 Flers Cedex, Francja
Titan Intertractor GmbH Niemcy Hagener Strasse 325 – D-58285 Gevelsberg, Niemcy
Italtractor ITM SpA Włochy Via Confortino, 23/28 – I-40056 Crespellano, Loc. Calcara (BO) – Włochy
Titan ITM Holding SpA Włochy Via Confortino, 23/28 – I-40056 Crespellano, Loc. Calcara (BO) – Włochy
Titan Italia SpA Włochy Via Confortino 23/28, I-40053 Valsamoggia, Loc. Crespellano(BO), Włochy
PIEZAS Y RODAJES, S.A. Hiszpania Ind. El Tollo – Apartado de Correos, 18 44300 Monreal del Campo (Teruel)

Informacja firmy Titan o plikach cookie

W niniejszej Informacji opisano sposób wykorzystywania plików cookie i podobnych technologii na naszej stronie i w aplikacjach mobilnych. Niniejsza Informacja o plikach cookie została ostatnio zaktualizowana w dniu 1 maja 2019 r.

Aby wyświetlić zarchiwizowane wersje dla Titan Europe, proszę przesłać prośbę pocztą elektroniczną na adres GDPR@titaneurope.com

Powyżej znajduje się Informacja o ochronie prywatności na stronie.

Titan International („my", „nas", „nasz") korzysta z plików cookie i podobnych technologii opisanych w niniejszej Informacji. Wyrażając zgodę na niniejsze powiadomienie o plikach cookie, użytkownik wyraża zgodę na odróżnienie go od innych użytkowników naszej strony internetowej i aplikacji w celach określonych poniżej. Pomaga to zapewnić dobre doświadczenie z użytkowania, dostosowane treści i/lub reklamy oparte na zainteresowaniach. Na przykład możemy rozpoznać i zapamiętać ważne informacje, które usprawnią przeglądanie naszej strony internetowej, takie jak preferowane ustawienia.

Czym są pliki cookie i podobne technologie?

Plik cookie to niewielki plik składający się z liter i cyfr zapisywany przez przeglądarkę na dysku twardym komputera lub urządzenia mobilnego użytkownika.

Istnieją trzy główne rodzaje plików cookie:

  • Pliki cookie sesji: specyficzne dla danej wizyty i ograniczone do wysyłania identyfikatorów sesji (losowych numerów generowanych przez serwer), dzięki czemu nie trzeba ponownie wprowadzać informacji podczas przechodzenia do nowej strony czy dokonywania płatności. Pliki cookie sesji nie są trwale przechowywane na urządzeniu użytkownika i są usuwane po zamknięciu przeglądarki;
  • Trwałe pliki cookie: zapisują informacje o preferencjach użytkownika i są przechowywane w pamięci podręcznej przeglądarki lub urządzenia mobilnego; oraz
  • Pliki cookie stron trzecich: umieszczane przez osoby inne niż my, które mogą gromadzić dane na wielu stronach internetowych lub podczas sesji.

Używamy plików cookie w następujących celach:

Typ pliku cookie Cel pliku cookie
Bezwzględnie konieczne Te pliki cookie są niezbędne do przeglądania naszej Strony i korzystania z jej funkcji. Gromadzone informacje dotyczą działania Strony (np. języka skryptowego strony i tokenów bezpieczeństwa) i umożliwiają nam świadczenie żądanych usług.
Funkcjonalność Te pliki cookie zapamiętują wybory dokonane przez użytkownika, na przykład kraj, z którego odwiedza naszą witrynę, język i wszelkie zmiany dokonane w rozmiarze tekstu i innych częściach stron internetowych, które można dostosować, aby poprawić komfort użytkowania i sprawić, że wizyty będą lepiej dopasowane i przyjemniejsze. Informacje gromadzone przez te pliki mogą być anonimowe i nie mogą być wykorzystywane do śledzenia aktywności przeglądania na innych stronach internetowych.
Wydajność/analityka Te pliki gromadzą informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej Strony, na przykład które zakładki odwiedzają najczęściej, czy otrzymują komunikaty o błędach i w jaki sposób dotarli do naszej strony. Informacje gromadzone przez te pliki są wykorzystywane wyłącznie w celu usprawnienia korzystania z naszej Strony. Te pliki cookie są czasami umieszczane przez zewnętrznych dostawców usług analizy ruchu internetowego. Korzystamy z Google Analytics. Aby uzyskać informacje o tym, jak Google przetwarza i gromadzi informacje o użytkowniku oraz jak można z tego zrezygnować, kliknij tutaj https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Ukierunkowanie działań lub reklama Te pliki cookie gromadzą informacje o zwyczajach przeglądania i zainteresowaniach użytkownika, aby lepiej dostosować reklamy. Są one również wykorzystywane do ograniczania liczby wyświetleń reklamy, a także do pomiaru skuteczności kampanii reklamowej. Te pliki cookie są zazwyczaj umieszczane przez sieci reklamowe stron trzecich, które zapamiętują inne odwiedzane strony, a informacje te są udostępniane organizacjom zewnętrznym, na przykład reklamodawcom.

Używane przez nas pliki cookie

Własne pliki cookie

Nazwa pliku cookie Dlaczego z niego korzystamy Czas trwania
X-Mapping-hcneaomb Zapisuje adres i numer portu serwera WWW zarządzającego sesją. Służy do poprawy wydajności strony internetowej. Sesja
gylang

Registers and stores the language that the user has selected. 29 dni

Kontrola plików cookie Przechowuje preferencje użytkownika dotyczące plików cookie. 35 dni
cookie_notice_accepted Rejestruje zaakceptowanie przez użytkownika powiadomienia RODO o plikach cookie. 29 dni
__cfduid Ten plik cookie służy do zastępowania wszelkich ograniczeń bezpieczeństwa opartych na adresie IP, z którego pochodzi odwiedzający. Nie odpowiada on żadnemu użytkownikowi w naszej aplikacji internetowej ani nie przechowuje żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika. Wygasa po 1 roku od ustawienia lub aktualizacji.

Pliki cookie stron trzecich

Nazwa pliku cookie Źródło Dlaczego z niego korzystamy Czas trwania
GPS youtube.com Rejestruje unikalny identyfikator na urządzeniach mobilnych, aby umożliwić śledzenie w oparciu o geograficzną lokalizację GPS. Sesja
IDE doubleclick.net Używany przez Google Double Click do rejestrowania i raportowania działań użytkownika strony po obejrzeniu lub kliknięciu jednej z reklam reklamodawcy w celu pomiaru skuteczności reklamy i prezentowania użytkownikowi ukierunkowanych reklam. 1 rok
PREF youtube.com Rejestruje unikalny identyfikator, używany przez Google do prowadzenia statystyk dotyczących sposobu, w jaki odwiedzający korzysta z filmów YouTube na różnych stronach internetowych. 8 miesięcy
test_cookie doubleclick.net Służy do sprawdzania, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookie. 1 dzień
VISITOR_INFO1 _LIVE youtube.com Próbuje oszacować przepustowość użytkowników na stronach ze zintegrowanymi filmami z YouTube. 179 dni
YSC youtube.com Rejestruje unikalny identyfikator w celu prowadzenia statystyk dotyczących filmów z YouTube, które użytkownik obejrzał. Sesja
yt-remote-cast-in stalled youtube.com Przechowuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzacza wideo przy użyciu osadzonego wideo YouTube. Sesja
yt-remote-conne cted-devices youtube.com Przechowuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzacza wideo przy użyciu osadzonego wideo YouTube. Trwały
yt-remote-device-id youtube.com Przechowuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzacza wideo przy użyciu osadzonego wideo YouTube. Trwały
yt-remote-fast-c heck-period youtube.com Przechowuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzacza wideo przy użyciu osadzonego wideo YouTube. Sesja
yt-remote-sessio n-app youtube.com Przechowuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzacza wideo przy użyciu osadzonego wideo YouTube. Sesja
yt-remote-sessio n-name youtube.com Przechowuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzacza wideo przy użyciu osadzonego wideo YouTube. Sesja
__utmc Google Analytics Ten plik cookie służy do śledzenia statusu sesji. Wygasa natychmiast po zamknięciu okna przeglądarki.
__utma Google Analytics Ten plik cookie jest zazwyczaj zapisywany w przeglądarce przy pierwszej wizycie na tej stronie. Plik cookie służy do określania unikalnych odwiedzających tę witrynę i jest aktualizowany przy każdym wyświetleniu strony. Wygasa 2 lata po ustawieniu lub aktualizacji.
__utmz Google Analytics Ten plik cookie śledzi punkt wejścia do witryny i jest aktualizowany przy każdym wyświetleniu strony. Wygasa po 6 miesiącach od ustawienia lub aktualizacji.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadkach, w których zezwalamy stronom trzecim, wskazanym powyżej, na umieszczanie plików cookie, nie mamy kontroli nad tymi plikami ani generowanymi danymi. Informacje na temat tego, jakie informacje gromadzą i w jaki sposób je wykorzystują, można znaleźć w polityce prywatności strony trzeciej.

Odmowa lub usunięcie plików cookie

Większość przeglądarek internetowych pozwala na pewną kontrolę większości plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, w tym o tym, jak sprawdzić, jakie pliki cookie zostały ustawione, odwiedź stronę www.aboutcookies.org lub www.allaboutcookies.org.

Dowiedz się, jak zarządzać plikami cookie w popularnych przeglądarkach:

Aby znaleźć informacje dotyczące innych przeglądarek, odwiedź witrynę twórcy przeglądarki. Aby zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics na wszystkich stronach, odwiedź http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Jeśli jesteś mieszkańcem UE:

Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie www.youronlinechoices.eu, która zawiera dalsze informacje na temat targetowania i prywatności w Internecie.

Zmiany w informacji o plikach cookie

Niniejsza Informacja o plikach cookie może być od czasu do czasu aktualizowana. Jeśli zmienimy cokolwiek ważnego w niniejszej Informacji o plikach cookie, powiadomimy użytkownika za pomocą wyskakującego okienka na stronie internetowej w rozsądnym terminie przed i po zmianie. Użytkownik może zapoznać się z Informacją o plikach cookie, odwiedzając Stronę i klikając link „Informacja o plikach cookie".