Szczegółowe informacje na temat polityki gwarancyjnej w Polsce można uzyskać u dystrybutora opon rolniczych Goodyear

Dystrybutorem marki Goodyear w Polsce jest firma
Latex Opony Sz. p.o.o.

+48 77 451 98 98
hurt@latexhurt.pl