Niezależnie od nawierzchni, opony rolnicze Goodyear to Twój jedyny punkt kontaktu z podłożem. Dlatego ważne jest, aby były one zawsze starannie konserwowane i serwisowane. Ze względu na wagę i rozmiar opon rolniczych, ich serwisowanie może być niezwykle niebezpieczne, dlatego też powinny je przeprowadzać wyłącznie osoby wykwalifikowane, korzystające z odpowiednich narzędzi i postępujące zgodnie z określonymi instrukcjami.

Mając to na uwadze, należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do prawidłowej lub bezpiecznej metody wykonania jakiegokolwiek kroku w procesie pompowywania , instalacji lub demontażu, należy natychmiast przerwać pracę i zwrócić się o fachową pomoc do wykwalifikowanej osoby. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia. Pełne instrukcje bezpieczeństwa można pobrać tutaj: https://www.titan-intl.com/safety

Lista kontrolna bezpieczeństwa

 • Regularnie sprawdzaj opony pod kątem uszkodzeń, odkształceń i pęknięć.
 • Regularnie sprawdzaj ciśnienie w oponach.
 • Nigdy nie przekraczaj limitów obciążenia opon i pojazdu.
 • Upewnij się, że opony na tej samej osi mają taką samą strukturę, rozmiar i wzór bieżnika.
 • Unikaj kontaktu z chemikaliami, olejami i smarami.
 • Korzystaj wyłącznie z autoryzowanych serwisów naprawczych.
 • Przestrzegaj wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i konserwacji.

OPTYMALIZACJA ŻYWOTNOŚCI

Rozumiemy, że opony rolnicze to inwestycja długoterminowa. Aby zoptymalizować ich żywotność, konieczne jest ich prawidłowe przechowywanie i trzymanie z dala od szkodliwego światła, ciepła i źródeł ozonu. Ważne jest również, aby trzymać opony z dala od tłustych powierzchni i smarów, benzyny i lotnych rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić gumę i osłabić opony.

Instrukcja przechowywania

 • Przechowuj opony z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
 • Unikaj ekspozycji na wysokie temperatury i źródła węglowodorów.
 • Opony zamontowane i niezamontowane należy przechowywać z dala od źródeł ozonu, takich jak silniki, generatory i spawarki łukowe.
 • Przez cały czas trzymaj opony z dala od zaolejonych podłóg i powierzchni oraz unikaj przechowywania w bezpośrednim kontakcie z podłożem przez dłuższy czas.
 • Unikaj poziomego przechowywania opon bezdętkowych.
 • Nigdy nie wieszaj dętek ani klinów? zawsze przechowuj opony płasko na półkach.

Poziome przechowywanie opon?

 • Upewnij się, że rowki bieżnika się pokrywają
 • Zmniejsz ciśnienie, gdy opony są przechowywane na felgach
 • Regularnie odwracaj
 • Upewniaj się, że wewnątrz opony nie ma wilgoci ani wody

POD CIŚNIENIEM

Utrzymywanie prawidłowego ciśnienia w oponach może znacznie wydłużyć ich żywotność, nie mówiąc już o poprawie komfortu pracy operatora. I przepompowanie , i niedopompowanie opony skutkuje jej nadmiernym ugięciem, co powoduje szybkie i nierównomierne zużycie bieżnika. Aby tego uniknąć, należy wziąć pod uwagę bezpośrednią zależność między ciśnieniem powietrza w oponie, prędkością i ładownością.

Informacje dotyczące p rawidłowego ciśnienia, obciążenia i prędkości roboczej dla danej opony rolniczej Goodyear są podane w tabelach pompowania i danych technicznych.

Ryzyko związane z nadmiernym ciśnieniem

 • Zmniejszona przyczepność z powodu zmniejszonej powierzchni styku z podłożem.
 • Zwiększone zużycie opon prowadzące do wzrostu kosztów.
 • Mniejszy komfort operatora.
 • Większa wrażliwość na uderzenia skutkująca rozrywaniem się warstw

Ryzyko związane ze zbyt niskim ciśnieniem

 • Większe zużycie paliwa
 • Rozwarstwianie i większa podatność na uszkodzenia
 • Zwiększone naprężenie ściany bocznej spowodowane zginaniem, powodujące większe zużycie opony
 • Większe ryzyko obracania się opony na feldze
 • Zmniejszona stabilność, szczególnie na drogach

MONTAŻ I DEMONTAŻ OPON

DOPASOWANIE DO PRZEZNACZENIA

Demontaż i montaż opon rolniczych może być niebezpieczny. Ważne jest, aby przez cały czas przestrzegać najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i by zaangażowane osoby w pełni rozumiały procesy i związane z nimi ryzyko. Nieprzestrzeganie poniższych kroków może skutkować nieprawidłowym montażem opony na feldze, co z kolei może spowodować rozerwanie opony prowadzące do poważnych obrażeń, a nawet śmierci.

Przed rozpoczęciem

 • Upewnij się, że montowana opona jest odpowiedniego typu i rozmiaru dla pojazdu.
 • Sprawdź, czy felga, opona i dętka są w pełni kompatybilne.
 • Upewnij się, że dysponujesz odpowiednim specjalistycznym sprzętem i narzędziami.
 • Metodycznie sprawdź wewnętrzną i zewnętrzną stronę opony, aby zidentyfikować wszelkie uszkodzenia, zniekształcenia lub pęknięcia - w razie wątpliwości wyrzuć oponę.
 • Felga musi być zupełnie czysta i w doskonałym stanie, bez śladów odkształceń, pęknięć czy napraw spawalniczych.
 • Upewnij się, że osoba montująca lub demontująca oponę jest w pełni przeszkolona i zna wszystkie procedury bezpieczeństwa.
 • Jeśli to możliwe, należy zapewnić dostęp do klatki bezpieczeństwa i łańcuchów zabezpieczających.

Demontaż opony

 • Zdejmij rdzeń zaworu, aby spuścić powietrze z opony.
 • Po całkowitym spuszczeniu powietrza zdejmij nakrętkę felgi i przepchnij wentyl przez otwór wentyla (tylko opony dętkowe).
 • Nasmaruj kołnierz felgi i umieść hydrauliczne Implement do odklejania drutówki między drutówką a kołnierzem felgi; zsuń drutówkę z oprawy.
 • Jeśli felga wygląda na uszkodzoną, przed zdjęciem koła należy spuścić z niego powietrze.

Montaż opony

 1. Nasmaruj felgę i obrzeża, unikając smarów silikonowych i ropopochodnych, które mogą spowodować uszkodzenie opony.
 2. Umieść wentyl lub otwór wentyla na dole opony rolniczej Goodyear.
 3. Załóż oponę na felgę tak, aby pierwsza drutówka znajdowała się na krawędzi felgi (kieruj się strzałkami na oponie, jeśli tam są).
 4. Używając odpowiedniego lewarka, ostrożnie przenieś pierwszą drutówkę nad kołnierz felgi i wepchnij ją w najgłębszy otwór felgi.
 5. Zlokalizuj i zamocuj wentyl, pamiętając, aby nie dokręcać go zbyt mocno.
 6. Nałóż drugą drutówkę na krawędź kołnierza felgi, kończąc na wentylu.
 7. Wyśrodkuj oponę na feldze i zdejmij wkład wentyla.
 8. Zachowując bezpieczną odległość i upewniając się, że żadna część ciała nie znajduje się na ewentualnym torze lotu wentyla lub nasadek, pompuj powoli tak, aby drutówki znalazły się w optymalnej pozycji i upewnij się, że nie ściskają dętki.
 9. Podczas pompowania należy używać odpowiednich manometrów ograniczających ciśnienie, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, a także filtra i osuszacza na linii sprężonego powietrza, aby wyeliminować przedostawanie się brudu i wilgoci.
 10. Kontynuuj pompowanie do ciśnienia nie wyższego niż 35 Psi, aby upewnić się, że drutówka jest prawidłowo osadzona (jeśli drutówka nie jest prawidłowo osadzona, konieczne będzie spuszczenie powietrza z opony, a następnie nasmarowanie i ponowne napompowanie).
 11. Po napompowaniu opony należy wymienić wkład wentyla i ręcznie dokręcić nakrętkę wentyla, upewniając się, że wentyl nie dotyka felg, bębnów hamulcowych ani żadnych części mechanicznych.
 12. Ustaw odpowiednie ciśnienie w oponach w zależności od obciążenia.

Montaż z dętką?

Sprawdź, czy używasz nowej dętki i fartucha odpowiednich dla danej opony.

Wersja bezdętkowa?

Upewnij się, że używasz nowego wentyla bezdętkowego, jeśli montujesz oponę bezdętkową na obręczy bezdętkowej.